Menu

Inovace VOV_zdravotnická oblast

loga EU a MŠMT

Název projektu:                              Inovace VOV_zdravotnická oblast
Registrační číslo projektu:               CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050
Období realizace:                            duben 2018 – březen 2021
Celková výše dotace:                      45 007 347,77 Kč

Hlavním cílem tohoto projektu je podpora inovací vyššího odborného vzdělávání ve zdravotnické oblasti.

V průběhu realizace projektu budou postupně realizovány tyto aktivity:

  1.       Tvorba otevřených digitálních vzdělávacích materiálů
  2.       Tvorba masivních otevřených on-line kurzů (MOOC)
  3.       Modernizace metod hodnocení studentů
  4.       Inovace odborných praxí
  5.       Inovace dalšího vzdělávání
  6.       Tvorba koncepčních materiálů

Oficiálními partnery projektu jsou:

Na realizace projektu se podílí i další VOŠ napříč celou Českou republikou.

Další praktické informace jsou umístěny i na webu: https://www.vovcr.cz/zdrav/

Klíčové aktivity k nahlédnutí zde

Aktuální informace k projektu:

Zpráva č. 1

Zpráva č. 2

Zpráva č. 3

Jednání „u kulatého stolu“ klíčové aktivity K7

Tisková zpráva, Ostrava, 29. června 2020