Menu

Inovace VOV_zdravotnická oblast

loga EU a MŠMT

Název projektu: Inovace VOV_zdravotnická oblast
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050
Období realizace: duben 2018 – březen 2021
Celková výše dotace: 45 007 347,77 Kč
Hlavním cílem tohoto projektu je podpora inovací vyššího odborného vzdělávání ve zdravotnické oblasti.
 
V průběhu realizace projektu byly postupně realizovány tyto aktivity:
 
 
Oficiálními partnery projektu jsou:
 
Na realizace projektu se podílí i další VOŠ napříč celou Českou republikou.
Další praktické informace jsou umístěny i na webu: https://www.vovcr.cz/zdrav/
Klíčové aktivity k nahlédnutí zde
 
Aktuální informace k projektu:
Zpráva č. 1
Zpráva č. 2
Zpráva č. 3
Jednání „u kulatého stolu“ klíčové aktivity K7
Tisková zpráva, Ostrava, 29. června 2020