Menu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při SZŠ a VOŠZ Ostrava poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, studentům, zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogům. Pracoviště garantuje důvěrnost jednání a zaručuje ochranu osobních dat klientů.

Personální obsazení Školního poradenského pracoviště při SZŠ a VOŠZ Ostrava, příspěvková organizace:

     Mgr. Jana Horáková - výchovná poradkyně

     Mgr. Lucie Svobodová - školní psycholožka

     Mgr. Kateřina Matuszová - výchovná poradkyně (kariérová poradkyně)

     Mgr. et Mgr. Jana Szücs - školní metodička prevence

     Mgr. Ivana Peterová - koordinátorka pro práci s nadanými žáky a studenty

 

Cíl školního poradenského pracoviště: