Menu

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při SZŠ a VOŠZ Ostrava poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, studentům, zákonným zástupcům nezletilých žáků a pedagogům. Pracoviště garantuje důvěrnost jednání a zaručuje ochranu osobních dat klientů.

Personální obsazení Školního poradenského pracoviště při SZŠ a VOŠZ Ostrava, příspěvková organizace:

     Mgr. Jana Horáková - výchovná poradkyně

     Mgr. Lucie Svobodová - školní psycholog

     Mgr. Kateřina Matuszová - výchovný poradce (kariérový poradce)

     Mgr. et Mgr. Jana Szücs - školní metodik prevence

     Michal Špok - asistent pedagoga

 

Cíl školního poradenského pracoviště: