Menu

Přijímací řízení na SZŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke studiu na střední škole.

 

DNE 27.3.2024 BYLY ODESLÁNY UCHAZEČŮM POZVÁNKY K PŘJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

 • elektronické přihlášky - prostřednictvím DiPSy
 • hybridní a listinné přihlášky - prostřednictvím České pošty

 

Termíny přijímacích zkoušek:

 • jednotné testy - příchod do školy v 8:00 hodin
  • I. řádný termín - 12.4.2024
  • II. řádný termín - 15.4.2024
 • školní přijímací zkouška - příchod do učebny v 12:45 hodin (pouze pro obor Asistent zubního technika)
  • I. řádný termín - 15.4.2024
  • II. řádný termín - 16.4.2024
 • rozhovor: 12.4.2024, 15.4.2024, 16.4.2024 (pro cizince) - začátek v 11:00 hodin

 

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny také na stránkách:

 

Formulář přihlášky

přihlášku lze podat nejdříve 1.2.2024, nejpozději 20.2.2024

O škole

Obory, do kterých je možné podat si přihlášku

 

Asistent zubního technika

Čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03.
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku + školní přijímací zkoušku (praktická zkouška). Praktická zkouška je součástí přijímacího řízení v dubnu.
K přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Zdravotnické lyceum 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.

 

Masér ve zdravotnictví

Čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/04.
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
K přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Nutriční asistent

Čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02.
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
K přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

 

Ošetřovatel

Tříleté vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem, denní forma, kód oboru 53-41-H/01.
Uchazeči o tento obor nekonají jednotnou přijímací zkoušku.
Možnost získání stipendia.
K přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Praktická sestra 

Čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/03.
Pětileté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, dálková forma vzdělávání, kód oboru 53-41-M/03.
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
K přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Laboratorní asistent

Čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-43-M/01.

 

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.