Menu

Přijímací řízení na SZŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělávání 53-41-H/01 ošetřovatel

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu

Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí. Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů. Nejpozději lze zápisový lístek odevzdat 1. 6. 2022.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Rozhodnutí o nepřijetí
Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů převzít osobně po telefonické domluvě na studijním oddělení střední školy v budově školy na ulici 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách, případně budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou.

Odvolání
Nepřijatí uchazeči se mohou proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat. Odvolání se podává ve lhůtě tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo!

 

Ve středu 4. 5. 2022 jsme odeslali nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

 • Asistent zubního technika - výsledková listina
  přijato bylo 23 uchazečů, 1 místo bylo ponecháno pro náhradní termín
 • Masér ve zdravotnictví - výsledková listina
  přijato bylo 22 uchazečů, 2 místa byla ponechána pro náhradní termín
 • Nutriční asistent - výsledková listina
  přijato bylo 28 uchazečů
 • Ošetřovatel - výsledková listina
  přijato bylo 24 uchazečů
 • Praktická sestra - výsledková listina
  přijato bylo 53 uchazečů, 3 místa byla ponechána pro náhradní termín
 • Zdravotnické lyceum - výsledková listina
  přijato bylo 26 uchazečů, 2 místa byla ponechána pro náhradní termín

Rozhodnutí o přijetí
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání je oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí. Termín pro odevzdání zápisového lístku je 10 pracovních dnů.
Nejpozději lze zápisový lístek odevzdat:

6. 5. 2022 (ošetřovatel)

13. 5. 2022 (ostatní obory)

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 • Informace pro přijaté uchazeče

Rozhodnutí o nepřijetí
Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů převzít osobně 29. 4. 2022 do 1500 hodin, nebo 2. 5. a 3. 5. 2022 od 630 do 1700 hod na studijním oddělení střední školy v budově školy na ulici 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách. Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána poštou.
Pro obor ošetřovatel byla nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána 27. 4. 2022.
Pro ostatní obory budou nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odeslána 4. 5. 2022.

Odvolání
Nepřijatí uchazeči se mohou proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat. Odvolání se podává ve lhůtě tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo!

 

Přijímací řízení podle § 63 zákona č. 567/2004 Sb., školský zákon, v platném znění pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

informace a kritéria

Informace k přijímacímu řízení pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb.

Termín odevzdání přihlášky:

 • do 5. 4. 2022 (obory s maturitní zkouškou)
 • do 8. 4. 2022 (obor ošetřovatel)

informace k přijímacímu řízení

Konzultace k přijímacímu řízení pro uchazeče - cizince:

 • osobně - v pracovním týdnu od 7 do 15 hodin
 • telefonicky - 595 693 642, 777 221 568
 • e-mailem - jitka.grimmova@zdrav-ova.cz

 

Ve středu 23. 3. 2022 byly odeslány informace k přijímacímu řízení, pozvánky k jednotným testům a praktické zkoušce.

kritéria přijímacího řízení

informace k přijímacímu řízení

vzor přihlášky pdfxlsx

Termín odevzdání přihlášky: do 1. března 2022

Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit).

Součástí přihlášky je potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru. Uvádí se buď přímo na přihlášce, nebo se přikládá jako samostatný dokument.

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny na stránkách:

O škole

Obory vzdělání ve školním roce 2022/2023 

 

Asistent zubního technika

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku + zkoušku zručnosti (praktická zkouška - kresba podle předlohy). Praktickou zkoušku koná uchazeč ve stejném termínu jako jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Masér ve zdravotnictví

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/04
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

 • lékařský posudek - masér ve zdravotnictví
 • plánovaný počet přijímaných uchazečů - 24

Nutriční asistent

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Praktická sestra 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Zdravotnické lyceum 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.

 • lékařský posudek u tohoto oboru nevyžadujeme
 • plánovaný počet přijímaných uchazečů - 28

Ošetřovatel

tříleté vzdělávání ukončené výučním listem, denní forma, kód oboru 53-41-H/01
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.

Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf Lékařský posudek - praktická sestra 512,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - nutriční asistent 472,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - laboratorní asistent 472,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - asistent zubního technika 476,0 KiB
.xlsx Přihláška SŠ 2021 28,4 KiB
.pdf Přihláška SŠ 2021 165,3 KiB
.pdf Vzor - kresba dle předlohy 289,1 KiB
.pdf Lékařský posudek - ošetřovatel 514,3 KiB