Menu

Přijímací řízení na SZŠ

pro školní rok 2022/2023

kritéria přijímacího řízení - budou vyhlášena do 31.1.2022

informace k přijímacímu řízení - budou vyhlášeny spolu s kritérii

vzor přihlášky pdfxlsx

Termín odevzdání přihlášky: do 1. března 2022

Přihláška se odevzdává jako jeden dokument (oboustranně vytisknout, nebo oba listy neoddělitelně spojit).

Součástí přihlášky je potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru. Uvádí se buď přímo na přihlášce, nebo se přikládá jako samostatný dokument.

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny na stránkách:

O škole

Obory vzdělání ve školním roce 2022/2023 

 

Asistent zubního technika

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku + zkoušku zručnosti (praktická zkouška - kresba podle předlohy). Praktickou zkoušku koná uchazeč ve stejném termínu jako jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Masér ve zdravotnictví

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/04
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

  • lékařský posudek - masér ve zdravotnictví
  • plánovaný počet přijímaných uchazečů - 24

Nutriční asistent

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Praktická sestra 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Zdravotnické lyceum 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.

  • lékařský posudek u tohoto oboru nevyžadujeme
  • plánovaný počet přijímaných uchazečů - 28

Ošetřovatel

tříleté vzdělávání ukončené výučním listem, denní forma, kód oboru 53-41-H/01
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru.

 

Dny otevřených dveří na střední škole:

Den na zdravce:

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.

Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf Lékařský posudek - praktická sestra 512,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - nutriční asistent 472,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - laboratorní asistent 472,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - asistent zubního technika 476,0 KiB
.xlsx Přihláška SŠ 2021 28,4 KiB
.pdf Přihláška SŠ 2021 165,3 KiB
.pdf Vzor - kresba dle předlohy 289,1 KiB
.pdf Lékařský posudek - ošetřovatel 514,3 KiB