Menu

Přijímací řízení na SZŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024.

Podání přihlášky:

  • KDY  -  do 1. 3. 2023 (včetně)
  • KDE  -  studijní oddělení střední školy, 1. máje 11, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
  • JAK   -  osobně nebo poštou

Přihláška se podává jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout ji na jeden list (oboustranně). Pokud je přihláška vytištěna na dva listy, je třeba je neoddělitelně spojit (sešívačkou).

  • formulář přihlášky - formát PDF, formát XLSX
  • formulář lékařského posudku - u každého oboru níže

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny také na stránkách:

O škole

Obory vzdělání ve školním roce 2023/2024

 

Asistent zubního technika

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku + zkoušku zručnosti (praktická zkouška - kresba podle předlohy). Praktickou zkoušku koná uchazeč ve stejném termínu jako jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Laboratorní asistent

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-43-M/01
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

  • lékařský posudek - laboratorní asistent
  • plánovaný počet přijímaných uchazečů - 20

Nutriční asistent

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Praktická sestra 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/03
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
Na přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Zdravotnické lyceum 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.

  • lékařský posudek u tohoto oboru nevyžadujeme
  • plánovaný počet přijímaných uchazečů - 28

 

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.

Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf Lékařský posudek - praktická sestra 512,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - nutriční asistent 472,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - laboratorní asistent 472,6 KiB
.pdf Lékařský posudek - asistent zubního technika 476,0 KiB
.xlsx Přihláška SŠ 2021 28,4 KiB
.pdf Přihláška SŠ 2021 165,3 KiB
.pdf Vzor - kresba dle předlohy 289,1 KiB
.pdf Lékařský posudek - ošetřovatel 514,3 KiB