Menu

Přijímací řízení na SZŠ

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení ke studiu na střední škole.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledkové listiny jsou uvedeny u každého oboru níže na této stránce.

Ve středu 19.6.2024 od 16 hodin se budou konat první třídní schůzky zákonných zástupců přijatých nezletilých uchazečů a přijatých zletilých uchazečů.

 

 • Rozhodnutí
  • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se neodesílají, oznamují se zveřejněním seznamu uchazečů pod přideleným registračním číslem (DiPSy, úřední deska školy, web školy).
 • Odvolání
  • Odvolání proti rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
  • Nepřijetí pro nedostatečnou kapacitu oboru NENÍ důvodem k podání odvolání.
 • Vzdání se práva na přijetí
  • Pokud přijatý uchazeč nechce nebo nemůže nastoupit ke studiu, musí se vzdát přijetí na střední školu. Vzdání se práva na přijetí oznámí škole (dopisem, e-mailem, datovou schránkou) do 20.5.2024.
  • Vzdát se práva na přijetí nelze prostřednictvím DiPSy.

 

Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny také na stránkách:

O škole

Obory, do kterých je možné podat si přihlášku

 

Asistent zubního technika

Čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-44-M/03.
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku + školní přijímací zkoušku (praktická zkouška). Praktická zkouška je součástí přijímacího řízení v dubnu.
K přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Zdravotnické lyceum 

čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 78-42-M/04
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.

 

Masér ve zdravotnictví

Čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/04.
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
K přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Nutriční asistent

Čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/02.
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
K přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

 

Ošetřovatel

Tříleté vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem, denní forma, kód oboru 53-41-H/01.
Uchazeči o tento obor nekonají jednotnou přijímací zkoušku.
Možnost získání stipendia.
K přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Praktická sestra 

Čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-41-M/03.
Pětileté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, dálková forma vzdělávání, kód oboru 53-41-M/03.
Uchazeči o tento obor konají jednotnou přijímací zkoušku.
K přihlášce vyžadujeme potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu tohoto oboru.

Laboratorní asistent

Čtyřleté vzdělávání ukončené maturitní zkouškou, denní forma, kód oboru 53-43-M/01.

 

 

Absolventi všech oborů kromě Zdravotnického lycea se stávají zdravotnickými pracovníky v ČR i v zemích EU.

U všech oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou je návaznost na vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání.

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.