Menu

Šablony II

Název projektu: Šablony II - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Do projektu se zapojí 58 pedagogů školy.

S ohledem na omezení a opatření, která byla zavedena v souvislosti s pandemií koronaviru, byl upraven časový harmonogram pro realizaci jednotlivých aktivit. Délka projektového období byla zachována.

 

 logo Evropské unie - strukturální fondy a MŠMT