Menu

Zahraniční stáže 2019 - 2022

ERASMUS+

 

Název projektu: Work Experience in Europe 2019-2021

Cílové destinace: Irsko, Španělsko, Malta, Slovensko, Portugalsko

Doba realizace projektu - změna: 1. 9. 2019 – 31. 08. 2022

logo Erasmus+

Zapojené studijní obory:            

SŠ: zdravotnický asistent, nutriční asistent, zdravotnické lyceum, asistent zubního technika

VOŠ: diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zubní technik, diplomovaná dentální hygienistka a diplomovaný nutriční terapeut.

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na oblast počátečního odborného vzdělávání žáků 3. ročníků střední zdravotnické školy oborů zdravotnický asistent, nutriční asistent, zdravotnické lyceum, asistent zubního technika a studentů 2. -3. ročníků vyšší odborné školy oborů diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zubní technik, diplomovaná dentální hygienistka a diplomovaný nutriční terapeut. V rámci projektu jsou plánovány týdenní, dvou-, tří- nebo čtyřtýdenní odborné stáže ve Španělsku, Irsku, Portugalsku na Maltě a Slovensku, kterých se postupně zúčastní 46 žáků a studentů školy a 7 pedagogických pracovníků během 2 let realizace projektu. Hlavním cílem projektu je rozšířit a inovovat odborné vzdělávání na naší škole, prostřednictvím této zahraniční zkušenosti.

Realizací projektu bychom chtěli umožnit studentům porovnat systémy nelékařské zdravotnické péče v zemích EU se systémem v České republice. Neméně podstatným cílem je podpora jazykových kompetencí, možnost ověřit si znalosti a schopnosti komunikace v cizím jazyce a rozšíření slovní zásoby v oblasti odborné zdravotnické angličtiny či španělštiny. Díky multikulturnímu prostředí účastníci získají také poznatky o kulturní a mentální odlišnosti obyvatel cizí země a podpoří se rozvoj jejich osobnostních kvalit (samostatnost, zodpovědnost, tolerance). Odborné praxe jsou součástí vzdělávacích programů všech výše uvedených oborů.

Do projektu jsou implementovány prvky systému ECVET. Zahraniční odborné stáže budou plánovány na období, kdy ostatní studenti absolvují odbornou praxi na pracovištích v ČR. Po úspěšném skončení odborné stáže studenti získají Europass Mobility a stáž jim bude uznána v rámci povinné odborné praxe. Výstupem projektu bude odborný seminář pro studenty ostatních ročníků, zaměřený na konfrontaci zkušeností získaných na pracovištích v zahraničí a v ČR, resp. zvláštnosti a odlišnosti zdravotnické péče v partnerských zemích. Účastníci mobilit zde přednesou závěry a výstupy projektu formou prezentací, doplněných o fotodokumentaci. Výsledky a poznatky z odborné stáže budou také prezentovány ve školním časopise, na internetových stránkách školy a v regionálním tisku, odborných konferencích atd.

Plán odborných stáží:

Přehled viz tabulka zde

Co je studentům hrazeno z rozpočtu projektu?

 • kompletní pojištění;

 • doprava na místo výkonu stáže a zpět;

 • ubytování a strava;

 • doprava v místě – z ubytování na pracoviště a zpět;

 • organizace odborné stáže na pracovišti.

Kritéria pro výběr účastníků

 • vyplněná přihláška + životopis a motivační dopis v anglickém jazyce;

 • doporučení k účasti od třídního učitele/vedoucího studijní skupiny, učitele angličtiny a odborné praxe;

 • schopnost komunikace v angličtině;

 • komunikativnost, příjemné vystupování;

 • aktivní účast na školních akcích, zájem o obor;

 • absolvování motivačního pohovoru (pozvánku k pohovoru obdržíte na základě odevzdané přihlášky).

 

Koordinátor akce a autor projektu: Ing. Lada Uchalová, lada.uchalova@zdrav-ova.cz

Informace

Více informací o programu ERASMUS+ najdete na www.naerasmusplus.cz

Další informace k ECVET najdete zde

 

ZÁŽITKY STUDENTŮ ZE STÁŽÍ ERASMUS+

říjen - listopad 2019, Španělsko - Granada
obor Diplomovaný zubní technik a Diplomovaná všeobecná sestra

ZKUŠENOSTI Z ODBORNÉ STÁŽE PEDAGOGŮ

září/říjen 2020, Malta, stáž v humanitární organizaci a v nutriční poradně

Fotogalerie