Menu

TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Operační program: Spravedlivá transformace

Název projektu: TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

reg.č. projektu: CZ.10.03.01/00/22_003/0000072

Termín realizace projektu: 09/2022 – 12/2027

Cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost absolventů na současném a budoucím trhu práce a podpořit jejich schopnost pružně reagovat na dynamicky se měnící vnější podmínky a potřeby zaměstnavatelů. Absolventi budou vstupovat na trh práce lépe vybaveni odbornými znalostmi a dovednostmi.

Jedná se o partnerský projekt. Nositelem a žadatelem o dotaci je Moravskoslezský kraj, který je garantem financování celého projektu, a to včetně aktivit zapojených partnerů. Obsahovou náplň zajištují partneři projektu, organizace, které jsou navázány na MSK.

Na SZŠ a VOŠZ, Ostrava, příspěvková organizace, bude vybudována Collaborative learning space (CLS) a školní firma. CLS je netradiční otevřené výukové prostředí, které žákům umožní potřebný prostor pro rozvoj (včetně zavádění EduBoxů do výuky). Na podporu podnikavosti bude na škole vybudována reálná firma – ordinace dentální hygieny, která žákům zprostředkuje ve školním prostředí všechny oblasti podnikání (služby, marketing, účetnictví, atp.).

PLAKÁT K PROJEKTU.

PROJEKT NA STRÁNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE