Menu

Dokumenty veřejně přístupné

Zřizovací listina

Školní řád střední školy

Školní řád vyšší odborné školy

Výroční zprávy

2022/2023

2021/2022

2020/2021

Zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace

2023

2022

2021 přílohy 123, tabulky 123456

2020

Inspekční zprávy

2017

2013

Organizace školního roku

2023/2024

Komunikační soubor pro komunikaci s osobou s poruchou autistického spektra

Doporučení MŠMT

Desatero komunikace s pacienty s poruchou autistického spektra

Informační leták

Klíč pro komunikaci s osobou s autismem

Klíč pro komunikaci s osobou s autismem - zkrácená verze

Průkaz osoby s PAS

Krizový plán - Postup při práci s žáky s poruchami autistického spektra (vnitřní směrnice školy)

Ostatní

Dlouhodobý plán EVVO

ICT plán

Minimální preventivní program

Stipendijní řád - obor Ošetřovatel