Menu

Školská rada

Školská rada SZŠ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

Školská rada VOŠZ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni:

 

Zápisy z jednání školské rady střední školy

19.10.2023

Zápisy z jednání školské rady vyšší odborné školy

09.11.2023