Menu

Školská rada

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
vyhlašuje 
na 12. a 13. 6. 2024 doplňující volby do školské rady střední školy.
 
Přípravný výbor pro volbu členů školské rady jmenovaný ředitelkou školy RNDr. Janou Foltýnovou, Ph.D. dne 7. 5. 2024 v souladu s ustanovením §167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 15/782 ze dne 27. 4. 2009 s účinností ode dne 1. 5. 2009 ve znění pozdějších změn ke dni 1. 7. 2016
oznamuje
všem oprávněným osobám – zástupcům nezletilých žáků a zletilým žákům - termín hlasování do školské rady.
 
Volby se konají elektronickou formou. Hlasování bude spuštěno 12. 6. 2024 v 8 hodin a ukončeno 13. 6. 2024 ve 12 hodin. Volební lístky budou umístěny na stránkách školy
https://zdrav-ova.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx v záložce Ankety.
 
Přípravný výbor:
Mgr. Jana Dziková
Mgr. Miroslava Hellerová
Mgr. Zdeňka Zemanová
 
Přípravný výbor pro volby nyní shromažďuje návrhy na kandidáty za zákonné zástupce nezletilých žáků.
Lhůta pro podávání návrhů na kandidáty na členství je do 24. 5. 2024 do 12-ti hodin. Své návrhy zasílejte na e-mail předsedkyně přípravného výboru zdenka.zemanova@zdrav-ova.cz.
Celá kandidátní listina bude zveřejněna nejpozději do 27. 5. 2024.

 

Školská rada SZŠ

 

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

Školská rada VOŠZ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni:

 

Zápisy z jednání školské rady střední školy

19.10.2023

Schválení Výroční zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

Zápisy z jednání školské rady vyšší odborné školy

09.11.2023

Schválení Výroční zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace