Menu

Školská rada

Doplňující volby

do školské rady SŠ

do školské rady VOŠ

Školská rada SZŠ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

 

Školská rada VOŠZ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni:

 

Zápisy z jednání školské rady střední školy

29. 10. 2020

Zápisy z jednání školské rady vyšší odborné školy

8. 10. 2020

30. 10. 2020

31. 3. 2021