Menu

Školská rada

Školská rada SZŠ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

Školská rada VOŠZ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni:

 

Zápisy z jednání školské rady střední školy

27.10.2021

Zápisy z jednání školské rady vyšší odborné školy

25.10.2021

04.04.2022

30.08.2022