Menu

Školská rada

Volby do Školské rady SŠ

Zápis volební komise o průběhu řádných voleb do Školské rady SZŠ Ostrava

Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), proběhly na Střední zdravotnické škole v Ostravě Mariánských Horách ve dnech 15. a 16. května 2023 elektronickou formou řádné volby do Školské rady SZŠ.

Volby proběhly ve dvou složkách školské rady zastoupené kandidáty:

Do školské rady byli zvoleni vždy první kandidáti s vyšším počtem hlasů.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

Bylo odevzdáno celkem 114 hlasovacích lístků z celkového počtu 538 oprávněných voličů, což je 21,2 % a volby se považují za platné.

Kandidáti se umístili v tomto pořadí:

Zákonní zástupci nezletilých žáků:

 1. Chovancová Lenka     33 hlasů
 2. Chupáč Aleš               20 hlasů
 3. Fazekašová Michaela 16 hlasů
 4. Novotný Petr              13 hlasů

Zletilí žáci:

 1. Kanyza Oliver           63 hlasů
 2. Němcová Veronika    31 hlasů

Na základě výsledků voleb se členy Školské rady SZŠ při SZŠ a VOŠZ, Ostrava stávají s platností od 1. 9. 2023 Chovancová Lenka a Kanyza Oliver

Pedagogičtí pracovníci

Z celkového počtu 80 oprávněných voličů bylo odevzdáno 49 platných volebních lístků, což je 61 % a volby se považují za platné.

Kandidáti se umístili v tomto pořadí:

 1. Návratová Miriam      42 hlasů
 2. Kubný Jiří                   38 hlasů
 3. Kudlík Tomáš             10 hlasů
 4. Ferenčíková Marie       5 hlasů

Na základě výsledků voleb se členy Školské rady SZŠ při SZŠ a VOŠZ, Ostrava stávají s platností od 1. 9. 2023 Návratová Miriam a Kubný Jiří

Volby proběhly dle platných regulí v souladu s volebním řádem.

Za správnost průběhu voleb zodpovídala Mgr. Zdeňka Zemanová, Mgr. Jana Dziková, Mgr. Miroslava Hellerová

 

Volby do Školské rady VOŠ

Zápis volební komise o průběhu řádných voleb do školské rady VOŠZ Ostrava

Na základě ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), proběhly na Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě - Vítkovicích ve dnech 24. a 25. dubna 2023 elektronickou formou řádné volby do školské rady VOŠ. Volby proběhly do školské rady zastoupené kandidáty z řad studentů i z řad pedagogů. Do školské rady byli zvoleni vždy dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z řad studentů a vždy dva kandidáti z řad pedagogů.

Zástupci studentů:

Z celkového počtu 377 oprávněných voličů, bylo odevzdáno 200 platných volebních lístků, což je 53 % a volby se považují za platné.

Kandidáti se umístili v tomto pořadí:

 1. Josef Šimůnek                        52 hlasů
 2. Daniela Bartošáková              46 hlasů
 3. Tereza Smolková                   44 hlasů
 4. Rybáriková Mária                  36 hlasů
 5. Cuberek Ondřej                      35 hlasů
 6. Kurečková Jana                     30 hlasů
 7. Pajurková Vendula                27 hlasů
 8. Moniaková Karolína              26 hlasů
 9. Kunová Natálie                      25 hlasů

Na základě výsledků voleb se členy Školské rady VOŠZ z řad studentů stávají s platností od 1. 9. 2023: Josef Šimůnek a Daniela Bartošáková.

Zástupci pedagogů:

Z celkového počtu 52 oprávněných voličů, bylo odevzdáno 37 platných volebních lístků, což je 71 % a volby se považují za platné.

Kandidáti se umístili v tomto pořadí:

 1. Mgr. Tereza Zemánková        15 hlasů
 2. Mgr. Soňa Bocková Ph.D.     13 hlasů
 3. Mgr. Lucie Králová               13 hlasů
 4. Siwková Adéla, DiS.             11 hlasů
 5. Mgr. Jana Polášková                9 hlasů
 6. Mgr. Renata Křížová               7 hlasů

Dle platného volebního řádu byla vybrána losem druhá členka školské rady, a to:

Mgr. Soňa Bocková, Ph.D.

Na základě výsledků voleb se členy Školské rady VOŠZ z řad pedagogů stávají: Mgr. Tereza Zemánková a Mgr. Soňa Bocková, Ph.D.

Volby proběhly dle platných regulí v souladu s volebním řádem.

Za správnost průběhu voleb zodpovídala Mgr. Miriam Návratová, Mgr. Radana Klásková, PhDr. Petra Borová

 

Školská rada SZŠ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

Školská rada VOŠZ

Radou Moravskoslezského kraje byli jmenováni:

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny:

Za studenty vyšší odborné školy byli zvoleni:

 

Zápisy z jednání školské rady střední školy

11.04.2023

Zápisy z jednání školské rady vyšší odborné školy

31.03.2023