Menu

Přijetí do vyššího ročníku VOŠ

 

Veškeré informace a kritéria jsou uvedeny pro každý obor zvlášť (viz výše).