Menu

Výběrové řízení

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE<

vyhlašuje věřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání CLS – MTA – 09 - SZŠ VOŠZ – Ostrava a Školní firma vnitřní vybavení

Odkaz na profil zadavatele s veškerými podrobnostmi naleznete zde

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na dodávku vnitřního vybavení (nábytek) a dodávku IT vybavení (výpočetní technika) v rámci veřejné zakázky označené TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání CLS – MTA – 09 - SZŠ VOŠZ – Ostrava a Školní firma - vnitřní vybavení.

 

 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE<

vyhlašuje věřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání – Školní firma vybudování ordinace dentální hygieny – stomatologické vybavení

Odkaz na profil zadavatele s veškerými podrobnostmi naleznete zde

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na dodávku stomatologického vybavení v rámci veřejné zakázky označené TPA-Inovační centrum pro transformaci vzdělávání – Školní firma – vybudování ordinace dentální hygieny – stomatologické vybavení, a to dle technické dokumentace zhotovené společností PROJECT DESIGN, Podevsí 415/15, 725 28 Ostrava, která tvoří Přílohu č. 1 zadávacích podmínek. Plnění veřejné zakázky bude dále probíhat za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména dle Přílohy č. 2 – Kupní smlouva.