Menu

Výběrové řízení

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Zhotovení PD, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby v rámci projektu Instalace FVE – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava

Předmět veřejné zakázky: Výběr nejvhodnější nabídky na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby v rámci projektu „Instalace FVE – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava“. Záměrem zadavatele je zajištění veškerých dokumentů, úkonů a podkladů při přípravě stavby včetně příslušných povolení či souhlasů pro řádný a bezpečný průběh realizace stavby „Instalace FVE – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava“.

Lhůta pro podání nabídek je do 20.3.2024 12:00 hod.

Přílohy:

 

vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Oprava schodiště C - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je oprava schodiště na budově C na ul. 1.máje 2208/11, Ostrava - Mariánské Hory, výměna lina, nátěr zábradlí.

Lhůta pro podání nabídek je do 11.3.2024 9:00 hod.

Přílohy: