Menu

Výběrové řízení

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Doprava 2024/2025 - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na zajištění autobusové dopravy na školní rok 2024/2025.

Lhůta pro podání nabídek je do 21.6.2024 9:00 hod.

Podrobné informace naleznete zde

 

vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Nábytek pro odbornou učebnu pro praktické sestry – SZŠ a VOŠZ Ostrava

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení nábytku do odborné učebny pro praktické sestry, včetně přípravny na ul. 1.máje 2208/11, Ostrava – Mariánské Hory. Bližší specifikace v příloze výzvy.

Lhůta pro podání nabídek je do 21.6.2024 9:00 hod.

Podrobné informace naleznete zde

 

vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Vybavení pro odbornou učebnu pro praktické sestry – SZŠ a VOŠZ Ostrava

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení zdravotnického vybavení do odborné učebny pro praktické sestry, konkrétně sprchového lůžka.

Lhůta pro podání nabídek je do 21.6.2024 9:00 hod.

Podrobné informace naleznete zde

 

vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

ICT pro odbornou učebnu pro praktické sestry – SZŠ a VOŠZ Ostrava

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení interaktivního velkoformátového displeje 86" včetně křídel tabule a zvedacího stojanu do odborné učebny pro praktické sestry.

Lhůta pro podání nabídek je do 24.6.2024 9:00 hod.

Podrobné informace naleznete zde

 

vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Rekonstrukce elektroinstalace 1. etapa - Modernizace trafostanice

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je  je modernizace trafostanice v budově školy, tj. výměna všech komponentů včetně podružných měření. Podrobná specifikace je uvedena v obchodních podmínkách.

Termín prohlídky je 19.6.2024 v 9:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je do 25.6.2024 9:00 hod.

Podrobné informace naleznete zde