Menu

Pracovní příležitosti

Ředitelka školy

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pozici

učitel střední školy pro výuku odborných předmětů - obor nutriční asistent a diplomovaný nutriční terapeut

požadavky:

informace:

přihlášky s životopisem a doklady o vzdělání zašlete nejpozději do 30. 4. 2024 (včetně) na e‑mail sekretariat@zdrav-ova.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ODBORNÝ UČITEL - NUTRIČNÍ“.