Menu

SHAKER

Plný název projektu:

Podpora atraktivity zdravotnických a sociálních profesí v regionech

Supporting attractiveness of health and social care professions in regions

 

Datum zahájení projektu: 01. 10. 2020

Datum skončení projektu: 31. 03. 2023

Celková doba trvání projektu: 30 měsíců

Program: ERASMUS+

KA2 – spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

KA202 – strategická partnerství pro odborné vzdělávání a přípravu

Shrnutí projektu

Článek na MSK - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI A ZDRAVOTNÍCI JSOU OPRAVDOVÍ HRDINOVÉ. SPOLEČNOST BY JE TAKTO MĚLA ZAČÍT VNÍMAT

VÝSTUPY PROJEKTU A INFORMACE K PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU

https://www.msk.cz/cs/temata/eu/supporting-attractiveness-of-health-and-social-care-professions-in-regions-shaker-5961/