Menu

SHAKER

Plný název projektu:
Podpora atraktivity zdravotnických a sociálních profesí v regionech
Supporting attractiveness of health and social care professions in regions
 
Datum zahájení projektu: 01. 10. 2020
Datum skončení projektu: 31. 03. 2023
Celková doba trvání projektu: 30 měsíců
Program: ERASMUS+
KA2 – spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů
KA202 – strategická partnerství pro odborné vzdělávání a přípravu
Shrnutí projektu

VÝSTUPY PROJEKTU A INFORMACE K PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU
https://www.msk.cz/cs/temata/eu/supporting-attractiveness-of-health-and-social-care-professions-in-regions-shaker-5961/