Menu

SHAKER

Plný název projektu:

Podpora atraktivity zdravotnických a sociálních profesí v regionech

Supporting attractiveness of health and social care professions in regions

 

Datum zahájení projektu: 01. 10. 2020

Datum skončení projektu: 31. 03. 2023

Celková doba trvání projektu: 30 měsíců

Program: ERASMUS+

KA2 – spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů

KA202 – strategická partnerství pro odborné vzdělávání a přípravu

Shrnutí projektu