Menu

Spolek při SZŠ a VOŠZ Ostrava

IČ: 04655257

Sídlo: 1. máje 2208/11, Mariánské Hory, 709 00  Ostrava

Kontakt: spolek@zdrav-ova.cz, 737214436

Tato organizace se aktivně podílí na výchovném a studijním programu žáků. Roční příspěvek, který činí 400 Kč, je použit na různé akce pro naše žáky, dovybavování učeben moderní technikou pro snadnější výuku či využití k osobnímu studiu, odměny pro aktivní žáky, školní ples, Den zdraví, výuku cizích jazyků, kroužek první pomoci a jiné. Tímto bychom chtěli vybídnout všechny rodiče, kterým záleží na tom, jak jsou vzdělávány jejich děti, aby své podněty předali na členských schůzkách příslušnému členu rady. Ti je budou tlumočit na schůzkách Spolku, které se konají zpravidla jednou za jeden až dva měsíce. Tímto děkujeme VŠEM aktivním rodičům za spolupráci.

Termín nejbližší schůzky: 6. 2. 2024 v 15:30 (v budově školy na ul. 1. máje 11 v Ostravě)

výbor:

Mgr. René Lakomý - předseda

Bc. Kamila Mazurová - pokladník

Ing. Radmila Hybnerová - člen výboru


další členové:

příspěvky spolku schválené pro školní rok 2020/2021

příspěvky spolku schválené pro školní rok 2021/2022

příspěvky spolku schválené pro školní rok 2022/2023