Menu

Zdravý úsměv nebolí

Logo projektu:

logo projektu Zdravý úsměv nebolí

Název projektu:

"Zdravý úsměv nebolí"

Zaměření projetku:

Projekt „Zdravý úsměv nebolí“ se zaměřuje na edukaci dětí mateřských a základních škol v problematice dentální hygieny. Cílem projektu je naučit děti správným návykům dentální hygieny a výživy a apelovat na důležitost prevence. Důležité je také odstranit u dětí případný strach z návštěvy zubních lékařů.

Zubní kaz je jedním z nejčastějších onemocnění v dětském věku a lze mu zabránit včasnou a správnou péčí o dutinu ústní. Zuby jsou důležité pro dělení a rozmělňování potravy, která je nepostradatelnou životní potřebou. První zuby se začínají prořezávat kolem šestého měsíce věku dítěte. Již v tomto období je důležité začít s návyky spojenými s hygienou dutiny ústní. Ve věku jednoho roku dítěte by měli rodiče se svým potomkem preventivně navštívit zubního lékaře. Dětství je dobou, kde děti přejímají mnoho návyků svých vzorů – rodičů, proto je nezbytné, aby se rodiče snažili předat svým dětem jednak správné hygienické návyky, ale také správné stravovací návyky, snažit se u dětí omezit sladkosti a zejména by se měli vyvarovat podávání slazených nápojů svým dětem.

Na realizaci projektu se podílejí studenti oboru Diplomovaná dentální hygienistka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě společně s koordinátory z řad pedagogů SZŠ a VOŠZ. Studenti navštěvují vybrané mateřské a základní školy vždy v počtu pěti studentů.

Edukace probíhá formou her a názorných ukázek správného čištění zubů za pomoci využití dentálních pomůcek a pro motivaci je čištění zubů doplněno o básničku pro čištění zubů. Důraz je kladen na názornost a tedy i lepší pochopení dané problematiky. Studenti děti naučí správně rozdělovat potraviny podle toho, zda mají nebo nemají negativní dopad na tvorbu zubního kazu. Dále dětem objasní význam pravidelných preventivních prohlídek u zubního lékaře.

Cíl projektu:

  • Naučit děti, jak pečovat o dutinu ústní.

  • Ukázat dětem správnou techniku čištění zubů (použití dentálních pomůcek).

  • Objasnit jim důležitost prevence dentální hygieny u dočasné dentice.

  • Naučit děti správně rozdělovat potraviny podle toho, zda mají nebo nemají negativní dopad na tvorbu zubního kazu (vhodné složení potravy s omezením jednoduchých sacharidů).

  • Vysvětlit a názorně ukázat vznik zubního kazu.

  • Připravit děti na prohlídku u zubního lékaře nebo u dentální hygienistky (ukázky modelů a nástrojů) a objasnit význam pravidelných preventivních prohlídek u zubního lékaře.

Informace

Finanční podpora projektu byla ukončena. Projekt v současné době pokračuje, financován je z vlastních zdrojů.

Zpracovatel a odborný garant projektu:

Mgr. Radana Klásková

Koordinátoři projektu:

Mgr. Radana Klásková
tel.: 595 693 516
radana.klaskova@zdrav-ova.cz

Mgr. Denisa Marková
tel.: 595 693 516
denisa.markova@zdrav-ova.cz