Menu

Humanitární činnost

Mezi aktivity žáků naší školy patří dobrovolnická a charitativní činnost. Naše škola se každoročně zúčastňuje různých akcí ať už sbírkových, tvořivých nebo samotného dobrovolnictví.

Pravidelně se účastníme sbírek - Život dětem (sbírka určená pro postižené děti), Tříkrálová sbírka, Bílá pastelka (pomáhá nevidomým lidem), Kytičkový den (zajišťujeme ve spolupráci s onkoamazonkami), Potravinová sbírka (vybíráme potraviny ve škole, potraviny se roztřídí dle typu a odesílají se do potravinového centra).

Naši žáci se také aktivně podílí na sbírkách pro zvířecí útulek v Ostravě-Třebovicích nebo pro zvířata, která jsou využívána v rámci terapie seniorů v Domově pro seniory Magnolie. Na konci školního roku 2022/2023 se dvě třídy aktivně účastnili úklidu výběhu pro zvířata v domě pro seniory Magnolie a také se podíleli na úpravě zahrady. Součástí těchto dní byla samozřejmě také aktivizace seniorů.

Ve vánočním a předvánočním období zajišťujeme různé Mikulášské a Vánoční besídky pro děti, seniory v domovech, pro nemocné na různých odděleních nemocnice MNO. Zde se setkáváme s velkým ohlasem, hlavně pak u dlouhodobě nemocných pacientů.

Tříkrálová sbírka 2023 - naši žáci

Spolupráce s Adrou

Setkavárna: Když vůně kávy propojuje generace

Neopakovatelná kavárna se setkáváním dvou generací.  Žáci střední zdravotnické školy pravidelně docházejí za dlouhodobě nemocnými pacienty a nabízejí jim kávu, čaj či jiné nápoje přímo na pokojích nebo ve společenské místnosti.  Senioři jsou na chvíli vytrženi z nemocničního stereotypu a studenti se učí komunikovat s lidmi staršího věku, kteří jsou nemocní. Setkavárna je velmi přirozený způsob jak navázat hovor a trávit společný čas mezi dvěma generacemi. Ve školním roce 2022/2023 docházelo do zařízení FNO 6 žákyň a do zařízení VNO 3 žákyně.