Menu

matematické zápolení

Délka čtení: 42 sec.

Vyhlašujeme matematickou soutěž pro žáky naší střední školy.

Máš-li chuť vyzkoušet si týmovou práci a matematiku zároveň, vytvoř tým dvou, tří nebo čtyř kamarádů a přihlaste se.
Setkáme se letos v pátek 15. prosince v 8 hodin v učebně B100/jídelna.
S sebou si vezmi něco na psaní a počítání, případně se vyzbroj pravítkem či kružítkem (kdyby náhodou…) a hlavně dobrou náladu a chuť si změřit síly s dalšími týmy.
Přihlaste se sami.

Tabulka je připravena na nástěnce v přízemí pavilonu B. Přihláška bude obsahovat jména všech členů a tříd. (můžete se spojit napříč ročníky i obory).

Těšíme se na vaši účast matematici