Menu

Minimum ze zdravky

Délka čtení: 1 min., 4 sec.
Minimum ze zdravky

V rámci projektu „Minimum ze zdravky“ vyjela dne 21.4.2023 skupina studentů SD1 za žáky 0.-5. třídy ZŠ Škrobálkova s aktivitami zaměřenými na prevenci v několika edukačních jednotkách.  První edukační jednotka byla zaměřena na oblast dospívání a používání hygienických pomůcek v rámci menstruace u dívek. Druhá edukační jednotka cílila na oblast zdravých nohou. Děti se seznámily s antropometrickou typologií, na speciálním přístroji plantografu studenti prozkoumali otisky chodidel, tvar nožní klenby, zóny nadměrné zátěže či nedostatečně zatížené zóny. Po vyhodnocení metodou Chipaux-Šmiřáka měli studenti možnost informovat děti o vhodném cvičení, chůzi, obuvi a hygieně. Třetí edukační jednotka se orientovala na správnou hygienu rukou. Děti si mohly zkontrolovat správnost umytí pod speciální UV lampou a poslední edukační jednotka byla sestavená z aktivit zaměřených na základní ošetření ran, práci s dětmi v rámci péče o sebe sama či kamaráda při různých úrazech, vyhodnocení závažnosti situace a přivolání záchranné služby či pomoci.