Menu

Stávka

Délka čtení: 2 min., 26 sec.

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, vážení žáci

ráda bych Vás z pozice předsedy odborové organizace informovala o důvodech výstražné stávky, které se dne 27. 11. 2023 zúčastní zaměstnanci naší školy.

Hlavním důvodem této stávky jsou dopady, které budou mít již chystané změny v oblasti financování našeho školství. Pokusím se jen ve stručnosti vysvětlit následky těchto kroků vlády.

Jistě jste se již dočetli, že se snižuje tzv. PH max. PH max slouží k výpočtu hodin pro školu podle naplněnosti tříd. V návrhu změny, který jsme obdrželi, se PH max pro naši a jiné střední školy sníží o 15 %. Důsledkem, který z tohoto rozhodnutí vyplyne pro naši školu, bude, že se přestanou dělit téměř všechny doposud půlené hodiny.

Naši žáci využívají půlených hodin zejména v jazycích, maturitních předmětech a v hlavních oborových předmětech dle zaměření. Žáci jsou ve třídách ve vybraných předmětech děleni na menší skupiny tak, aby byla zajištěna co největší efektivita výuky. Také je dělením hodin umožněno jednotlivým žákům zajištění individuálního přístupu. K tomu byly výuka i celá školní budova uzpůsobeny, proto máme vytvořeny učebny právě pro takto malé studijní skupiny. V budoucnu se ale následkem plánovaných změn Ministerstva školství můžeme jako škola potýkat s nedostatečnou prostorovou kapacitou, o poskytnutí individuálního přístupu ve výuce jednotlivým žákům nemluvě.

V souvislosti s těmito změnami logicky nastane také snižování úvazků a propouštění zkušených pedagogických zaměstnanců.

Vážným důsledkem vládních změn bude také snížení platů našim nepedagogickým pracovníkům o 2%. Vzhledem k tabulkovým platům těchto zaměstnanců je už dnes velmi komplikované je ve školství udržet. Škola tyto pracovníky nutně potřebuje, jsou její nezbytnou součástí a při takto nepříznivých platových podmínkách je velmi těžké je získat a ohodnotit.

Myslíme si, že kroky naší vlády jsou nekoncepční a naprosto nekorespondují s vizí moderního vzdělávacího systému. Proto jsme se rozhodli vyjádřit svůj názor takto a věříme, že našim důvodům porozumíte.

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Renáta Tylšarová,

předsedkyně odborové organizace SZŠ a VOŠZ Ostrava, p.o.