Menu

Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31

Popis oboru

Máš rád kontakt s lidmi? Jsi komunikativní, zručný a přitom ti není lhostejné zdraví druhých? Pak studuj diplomovanou dentální hygienistku a staň se partnerem zubních lékařů.

Co se u nás naučíš

  • Provádět individuální a kolektivní zdravotně výchovné činnosti v oblasti dentální hygieny
  • Provázet klienta v péči o svůj chrup
  • Osvojit si odborné vědomosti, dovednosti a postupy pro vykonávání práce v ordinaci zubního lékaře a na pracovišti dentální hygienistky 
  • Využívat nejmodernějších technologií v péči o zuby
  • Vést vlastní ordinaci, zvládat management a ekonomii

 

 

Informace o oboru

Kód oboru
53-41-N/31

Forma studia
denní/kombinovaná

Tento obor otevíráme ve školním roce 2024/2025 v pouze denní formě vzdělávání.

Dosažené vzdělání
Diplomovaný specialista 

Zakončení studia
Absolutorium

Délka studia
3 roky

Školné
3 tis. Kč/ rok

Přijímací zkoušky
Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

Konkretizované učební plány:

- denní forma 2022-2025

kombinovaná forma 2021-2024

- kombinovaná forma 2023 - 2026

absolvent

Profil absolventa:

Absolventi jsou připravováni pro činnost v oboru zubního lékařství, a to v oblasti preventivní, léčebné a edukační péče o pacienty v oblasti ústní hygieny.  Tyto činnosti může dentální hygienistka vykonávat ve všech typech zdravotnických zařízení poskytujících stomatologickou péči samostatně, nebo ve spolupráci se zubním lékařem.

Obsahem tříletého studia (denní i kombinované formy vzdělávání) je vzdělávat studenty tak, aby získali odborné vědomosti, dovednosti a návyky nejen v oblasti stomatologie, ale také v oblasti psychologie.