Menu

Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51

Popis oboru

Hledáš povolání, které bude smysluplné a zároveň bude i posláním? Umíš se vžít do pocitů zdravého i nemocného dítěte? Chceš být průvodkyní dětem, které onemocněly, mírnit jejich obavy? Chceš být posilou profesionálních zdravotnických týmů, které poskytují péči rizikovým a předčasně narozeným novorozencům? Pak studuj obor Diplomovaná dětská sestra.

Co se u nás naučíš

  • Být oporou pro děti i jejich rodiče
  • Získáš odborné dovednosti na specializovaných klinických pracovištích včetně perinatologických center
  • Naučíš se respektovat osobnost dítěte a naslouchat jeho potřebám
  • Budeš se podílet na aktivizaci a rozvoji psychomotorického vývoje dětí
  • Uplatníš se u nás i ve světě, také díky výborné znalosti odborné terminologie v cizím jazyce

 

 

Informace o oboru

Kód oboru
53-41-N/51

Forma studia
denní/kombinovaná

Tento obor otevíráme ve školním roce 2024/2025 pouze v denní formě vzdělávání.

Dosažené vzdělání
Diplomovaný specialista 

Zakončení studia
Absolutorium

Délka studia
3 roky

Školné
3 tis. Kč/ rok

Přijímací zkoušky
Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

Konkretizované učební plány:

denní forma 2021-2024

- denní forma 2022-2025

- denní forma 2023 - 2026

kombinovaná forma 2021-2024

- kombinovaná forma 2023 - 2026

absolvent

Profil absolventa:

Absolvent oboru Diplomovaná dětská sestra získává profesní kvalifikaci k poskytování přímé ošetřovatelské péče orientované na individuální potřeby dětí všech věkových kategorií, jejich rodin a komunit ve zdraví i v nemoci. Jsou připraveni samostatně, na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem, zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči o zdraví dítěte. Jsou schopni radit v prevenci onemocnění a v péči o nemocné děti a dospívající jedince státních i nestátních zařízení jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti. Absolventi jsou schopni zvolit vhodnou komunikaci s ohledem na věkové zvláštnosti dítěte, jsou schopni účastnit se porodů, provádět první ošetření novorozence včetně případného zahájení resuscitace. Absolventi jsou schopni metodicky vést a organizovat výchovnou péči o děti všech věkových skupin, vypracovávat programy výchovné péče a výchovných aktivit, edukovat děti i rodiče.