Menu

Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11

Popis oboru

Disponuješ ochotou učit se novým věcem, odpovědností, trpělivostí a spolehlivostí? Chceš být oporou nemocnému a jeho rodině? Chceš být součástí profesionálního týmu a poskytovat ošetřovatelskou péči na specializovaných pracovištích?  Láká tě být rovnocenným partnerem lékaře?  Pak studuj obor Diplomovaná všeobecná sestra.

Co se u nás naučíš

  • Podílet se na saturaci bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb člověka
  • Získat schopnost pracovat v multidisciplinárním týmu
  • Přijmout zodpovědnost za vlastní profesní růst
  • Uplatnit se u nás i ve světě, mimo jiné i díky výborným znalostem cizího jazyka
  • Okamžitě se uplatnit ve zdravotnictví

 

 

Informace o oboru

Kód oboru
53-41-N/11

Forma studia
denní/kombinovaná

Tento obor otevíráme ve školním roce 2024/2025 v denní a také v kombinované formě vzdělávání.

Dosažené vzdělání
Diplomovaný specialista 

Zakončení studia
Absolutorium

Délka studia
3 roky / 3,5 let

Školné
3 tis. Kč/ rok

Přijímací zkoušky
Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

konkretizované učební plány: 

- denní forma 2021-2024

- denní forma 2022-2025

- denní forma 2023 - 2026

- kombinovaná forma 2020-2024

- kombinovaná forma 2022-2025

absolvent

Profil absolventa:

Absolventi studijního oboru Diplomovaná všeobecná sestra jsou připraveni samostatně na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů v rozsahu své odborné způsobilosti. Absolventi jsou schopni na základě získaných vědomostí a dovedností poskytnout a zajistit všestrannou ošetřovatelskou péči o individuální potřeby člověka. Práce absolventů směřuje k podpoře, posílení a udržení zdraví, k prevenci vzniku onemocnění, k prevenci komplikací. V případě nevyléčitelně nemocných a umírajících je nedílnou součástí péče projevení úcty, podpory a doprovázení. Absolventi prakticky zaměřeného oboru jsou schopni samostatné odborné činnosti v péči o zdraví jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciární zdravotní péče o populaci.