Menu

Diplomovaný nutriční terapeut 53-41-N/41

Popis oboru

Hledáš uplatnění v oboru, který tě nebude limitovat? Zajímáš se o nové trendy v oblasti výživy? Umíš komunikovat s lidmi? Pak studuj nutričního terapeuta a staň se odborníkem v oblasti výživy -  od skladby jídelníčku až po chuťový zážitek.  Pracuj v nutričním týmu v nemocnici,  nebo si otevři vlastní nutriční ambulanci - je na Tobě, kterou cestou se vydáš pomáhat lidem.

Co se u nás naučíš

  • Předávat klientům výživová doporučení
  • Sestavit stravovací plán na míru
  • Hodnotit nutriční stav pomocí moderních metod
  • Léčit stravou
  • Pomáhat lidem k vysněné postavě

 

 

Informace o oboru

Kód oboru
53-41-N/41

Forma studia
denní/kombinovaná

Tento obor otevíráme ve školním roce 2024/2025 v denní a také v kombinované formě vzdělávání.

Dosažené vzdělání
Diplomovaný specialista 

Zakončení studia
Absolutorium

Délka studia
3 roky

Školné
3 tis. Kč/ rok

Přijímací zkoušky
Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

konkretizované učební plány: 

- denní forma 2021-2024

- denní forma 2022-2025

- denní forma 2023 -2026

- kombinovaná forma 2021-2024 

absolvent

Profil absolventa:

V průběhu tříletého vzdělávání (denní i kombinované formy vzdělávání) získávají studenti znalosti nejen z oblasti výživy a dietetiky, ale také například z kliniky nemocí, latinské odborné terminologie, anatomie a fyziologie, psychologie a komunikace, ekonomiky. Součástí vzdělávání je rozsáhlá odborná praxe, a to nejen ve škole pod vedením zkušených odborníků, ale také na pracovištích zdravotnických a sociálních zařízení. Absolvent je tak plnohodnotně připraven pro začlenění do nutričního týmu, pro nutriční poradenství a samostatné vedení stravovacího provozu.

Nutriční terapeut dokáže samostatně působit v oblasti prevence nemocí, v péči o zdravé i nemocné všech věkových kategorií. Jako samostatný zdravotnický pracovník je způsobilý poskytovat léčebně-preventivní péči a nutriční podporu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem.