Menu

Diplomovaný zdravotní laborant 53-43-N/21

Popis oboru

Láká tě práce v laboratoři? Chceš pracovat ve zdravotnictví? Lákají tě procesy probíhající v lidském těle? Chceš se podílet na diagnostické péči o pacienta? Baví tě práce s přístroji? Pojď studovat Diplomovaného zdravotního laboranta a staň se důležitou součástí zdravotnického týmu.

Co se u nás naučíš

  • provádět neinvazivní odběry biologického materiálu a odběry žilní a kapilární krve
  • připravovat materiály nutné pro laboratorní a diagnostickou činnost
  • identifikovat vzorky biologického materiálu nebo jiných vyšetřovaných materiálů
  • obsluhovat laboratorní techniku a zabezpečovat její běžnou údržbu

 

 

 

Informace o oboru

Kód oboru
53-43-N/21

Forma studia
denní

Tento obor ve školním roce 2024/2025 NEOTEVÍRÁME.

Dosažené vzdělání
Diplomovaný specialista 

Zakončení studia
Absolutorium

Délka studia
3 roky

Školné
3 tis. Kč/ rok

Přijímací zkoušky
Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

Konkretizované učební plány:

- denní forma 2023 - 2026

 

absolvent

Profil absolventa:

Zdravotní laborant svou práci cíleně zaměřuje na laboratorní činnost v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany veřejného zdraví a pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru.
Diplomovaný zdravotní laborant je kvalifikovaný pracovník, určený pro samostatnou práci v klinických a neklinických laboratořích, který vykonává svoji práci zodpovědně, čestně a na vysoké profesionální úrovni. Absolvent je připravován pro výkon práce v následujících laboratořích:

  • klinická biochemie, hematologie, imunohematologie a transfuzní služba, histologie a cytologie, mikrobiologie, imunologie, molekulární biologie a genetika, toxikologie, sexuologie, laboratoře reprodukční medicíny, laboratoře zdravotních ústavů, laboratoře se zaměřením na veterinární medicínu.