Menu

Kvalifikační kurz - ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ.

Široké veřejnosti nabízíme rekvalifikační kurz

ZDRAVOTNÍKA ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Projekt odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II

CZ.02.3.68/0.0./0.0./19 078/0019613

Vstupní požadavky: 18+

Termín kurzu: únor 2023

Hodinová dotace kurzu: 41 hod.

Kapacita kurzu omezena !

Pro další informace kontaktujte garanta kurzu

PhDr. Peter Šlesarík

e-mail peter.slesarik@zdrav-ova.cz

 

 

Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf podrobné informace 329,2 KiB
.pdf učební plán 276,8 KiB