Menu

Info pro přijaté uchazeče

Ve středu 19. 6. 2024 od 16:00 hodin budou první třídní schůzky pro zákonné zástupce přijatých uchazečů a přijaté zletilé uchazeče. Třídní schůzky proběhnou v budově školy na ulici 1. máje 2208/11 v Ostravě-Mariánských Horách.
 

Workshop (adaptační pobyt):

  • informace k organizaci akce - budou zveřejněny
  • termín - viz informace k organizaci akce

Stravování:

ISIC karta:

Potvrzení pro ODIS:

  • vyřídíte od poloviny srpna na recepci školy nebo na studijním oddělení

Učebnice, pomůcky:

  • informace na prvních třídních schůzkách

Třídní učitelé - bude zveřejněno do třídních schůzek:

Asistent zubního technika (AZ)

Masér ve zdravotnctví (MZ)

Nutriční asistent (NA)

Zdravotnické lyceum (LY)

  • Žáci, kteří nedoložili potvrzení lékaře, potřebují k účasti na adaptačním pobytu potvrzení lékaře (formulář).

Ošetřovatel (OS)

Praktická sestra PS1A

Praktická sestra PS1B

Praktická sestra PS1d (dálková forma)

O tom, jak jsou žáci zařazeni do tříd praktických sester (denní studium), budou zákonní zástupci přijatých uchazečů informování na třídních schůzkách (případně telefonicky nebo mailem prostřednictvím studijního odd.).

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.

V případě, že potřebujete cokoliv konzultovat, volejte (777 221 568, 595 693 642), nebo pište jitka.grimmova@zdrav-ova.cz.

Informace

ISIC

Organizace motivačního workshopu (adaptačního pobytu)

  • info - budou zveřejněny

Žáci lycea, kteří nedoložili posudek lékaře, potřebují k účasti na motivačním workshopu (adaptační pobyt) posudek lékaře

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.