Menu

Info pro přijaté uchazeče

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 od 16:00 hodin budou první třídní schůzky pro zákonné zástupce přijatých uchazečů a přijaté zletilé uchazeče. Třídní schůzky proběhnou v budově školy na ulici 1. máje 11 v Ostravě-Mariánských Horách.

Přineste s sebou průkazkovou fotografii + 350,- Kč pro vyřízení ISIC karty + formulář žádosti (u budoucích žáků, kterým ještě nebylo 15 let, podepíší žádost také zákonní zástupci)

Workshop (adaptační pobyt):

  • informace k organizaci akce - zveřejníme
  • termín - bude upřesněn

Stravování:

ISIC karta:

Potvrzení pro ODIS:

  • vyřídíte od poloviny srpna na recepci školy nebo na studijním oddělení

Učebnice, pomůcky:

  • informace

Třídní učitelé:

Asistent zubního technika (AZ)

Masér ve zdravotnictví (MZ)

Žáci přijatí na obor masér ve zdravotnictví si vyřídí Zdravotní průkaz pro práci s potravinami!

Nutriční asistent (NA)

Žáci přijatí na obor nutriční asistent si vyřídí Zdravotní průkaz pro práci s potravinami!

Zdravotnické lyceum (LY)

Žáci, kteří neměli na přihlášce potvrzení lékaře, potřebují k účasti na adaptačním pobytu potvrzení lékaře (formulář).

  • bude upřesněno

Ošetřovatel (OS)

Praktická sestra PS1A

Praktická sestra PS1B

O tom, jak jsou žáci zařazeni do tříd praktických sester,  budou přijatí uchazeči informování po ukončení přijímacího řízení (zatím stále ještě probíhá).

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.

V případě, že potřebujete cokoliv konzultovat, volejte (777221568, 595693642), nebo pište jitka.grimmova@zdrav-ova.cz.

Informace

ISIC

Organizace motivačního workshopu (adaptačního pobytu)

  • info - zveřejníme

Žáci lycea, kteří neměli na přihlášce posudek lékaře, potřebují k účasti na motivačním workshopu (adaptační pobyt) posudek lékaře

Sledujte webové stránky pro případ, že by došlo ke změnám.