Menu

Kariérové poradenství

Mgr. Kateřina Matuszová

Činnost kariérové poradkyně:

  • Organizuje kariérové poradenství na střední škole i na VOŠ

  • Vytváří podmínky pro vzdělávání a školení pracovníků školy o karierovém poradenství

  • Realizuje individuální kariérové poradenství o možnostech studia po ukončení střední školy

  • Realizuje skupinové poradenství o možnosti volby kariérové dráhy po absolvování školy

  • Žákům SZŠ a studentům VOŠ ohroženým předčasným odchodem  ze studia poskytuje individuální kariérové poradenství

  • Ve spolupráci s odbornými učiteli poskytuje žákům orientaci o možnostech uplatnění prostřednictvím odborných exkurzí a besed s pracovníkem úřadu práce

Informace

Sídlo: 

  • 1. Máje 11, Ostrava Mariánské Hory, budova B, kabinet č. B 206

Telefon: 595 693 655

Email: katerina.matuszova@zdrav-ova.cz

Konzultační hodiny

  •  pondělí: 9:55 – 11:35
  •  středa: 10:50 – 12:30