Menu

Školní psycholog

Mgr. Dalibor Chalcař

Sídlo: 1. Máje 11, Ostrava Mariánské Hory, budova A, kabinet č. A014

Telefon: 595 693 611

E-mail: dalibor.chalcar@zdrav-ova.cz

    

Vážení a milí žáci studenti, rodiče, učitelé!

Jmenuji se Dalibor Chalcař a na škole pracuji od září 2017 2 dny v týdnu jako školní psycholog. Práce školního psychologa zahrnuje pomoc žákům, jejich rodičům i pedagogům. Podílím se na tvorbě pozitivní a bezpečné školní atmosféry. Rád bych Vás touto cestou seznámil s činností školního psychologa.

Čím se školní psycholog zabývá?

Studenti se na školního psychologa mohou obracet, když mají problémy s učením, se soustředěním, se školním neúspěchem, s chováním, se spolužáky, s někým z učitelů, když se ve třídě necítí dobře, mají trému, strach ze zkoušek, ocitnou se v neobvyklé, krizové životní situaci.

Rodiče se na školního psychologa mohou obracet, když chtějí konzultaci k vhodnému vedení dítěte s výchovnými obtížemi, technikám školní přípravy svých dětí, případně pokud řeší výchovné, výukové či rodinné problémy.  Nejedná se o pedagogicko-psychologické vyšetření, tuto službu poskytují pedagogicko-psychologické poradny. V rámci služeb školního psychologa je nabízen bezpečný prostor pro diskuzi o tématech, která se mohou zdát nejednoznačná nebo nesrozumitelná.

Školní psycholog poskytuje konzultace rovněž pedagogům. Pomáhá se zlepšením atmosféry ve třídě, s řešením výukových a výchovných obtíží jednotlivých žáků, studentů apod.

Jak školní psycholog pracuje?

Pracuje s třídou jako s kolektivem i s jednotlivými žáky a studenty. Žáci a studenti mohou dostat konzultaci na základě doporučení učitele, pracovníka školského poradenského pracoviště, na základě žádosti rodičů, či z vlastní vůle.

Při zahájení práce se žákem je nutný generální informovaný souhlas zákonných zástupců či žáků zletilých. S veškerými osobními údaji žáků či studentů je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Samozřejmostí je mlčenlivost, řídím se Etickým kodexem schváleným Asociací školních psychologů ČR a SR.

Poradenské služby školního psychologa jsou pro žáky školy, jejich rodiče a pedagogy bezplatné.

Jak si domluvit setkání?

Konzultace probíhají v konzultačních hodinách, ale v případě potřeby se lze domluvit i na jiném čase. Konzultace mimo konzultační hodiny si prosím domluvte na adrese dalibor.chalcar@zdrav-ova.cz, případně na telefonním čísle 559 693 611. Obraťte se na mě, kdykoli budete mít pocit, že potřebujete něco prodiskutovat a ujasnit si svůj postoj.

Konzultace probíhají v prostorách SZŠ a VOŠZ na ulici 1. máje 11, pracovna školního psychologa se nachází v přízemí, místnost A014.

Dokumenty ke stažení

Informace

Upozornění

Školní psycholog po dobu uzavření školy nabízí žákům a jejich zákonným zástupcům konzultace prostřednictvím internetu. Konzultace si lze domluvit emailem na adrese dalibor.chalcar@zdrav-ova.cz

Konzultační hodiny:

Středa 7:15 - 8:00 a 12:30 - 13:30
Čtvrtek 7:15 - 8:00 

Konzultaci si lze domluvit i mimo konzultační hodiny prostřednictvím emailu dalibor.chalcar@zdrav-ova.cz.

Dokumenty ke stažení:

Generální informovaný souhlas s působením psychologa