Menu

Výchovné poradenství

Mgr. Jana Horáková

Sídlo: 1. Máje 11, Ostrava-Mariánské Hory, budova A, kabinet č. A 111

Telefon: 595 693 646

Email: jana.horakova@zdrav-ova.cz

Konzultační hodiny:
     Úterý 9:00 - 10:50 hodin
     Čtvrtek 10:00 - 10:45 hodin
     Mimo uvedené termíny dle domluvy.

Výchovná poradkyně  poskytuje specifické poradenské služby žákům, jejich rodičům i ostatním pedagogům. Činnost výchovné poradkyně je týmová, probíhá pod přímým vedením ředitelky školy. Kompetence výchovné poradkyně se pohybuje v několika oblastech.

Oblast preventivní

Oblast metodická

Oblast práce s žáky s výukovými a výchovnými problémy

Oblast spolupráce s institucemi

Informační činnost

Dokumenty ke stažení: