Menu

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška

 obor vzdělání: Ošetřovatel

 

Termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2022/2023

  • písemná zkouška: 1. 6. 2023
  • praktická zkouška: 5. - 7. 6. 2023
  • ústní zkouška: 14. 6. 2023

Termíny závěrečných zkoušek pro školní rok 2021/2022

1. opravný termín

  • praktická zkouška: 6. 12. 2022 (Fakultní nemocnice Ostrava)
  • ústní zkouška: 13.12. 2022

2. opravný termín

  • praktická zkouška: 5. - 7. 6. 2023
  • ústní  zkouška: 14. 6. 2023

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.