Menu

Motivační workshop PS1A a PS1C

Délka čtení: 35 sec.
mw1

V rámci projektu OKAP (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II) se uskutečnil pro žáky prvního ročníku maturitního oboru Praktická sestra, třídy PS1A a PS1C, třídenní motivační workshop, který proběhl ve dnech 4. 9. – 6. 9. 2023 v krásném prostředí Beskyd, na horské chatě Dům sv. Josefa ve Starých Hamrech.

Cílem třídenního pobytu bylo pomoci žákům aklimatizovat se na nové prostředí, seznámit se s novými spolužáky a třídním učitelem, a tak prohloubit vzájemnou důvěru, komunikaci a spolupráci. Žáci absolvovali program zaměřený na nejrůznější adaptační aktivity, hry a zábavu, k podpoře vzniku zdravých vztahů v kolektivu a vytvoření pozitivního klimatu v nově vznikajícím třídním kolektivu. Součástí motivačního workshopu byly také aktivity za účasti výchovné poradkyně, školního psychologa, školního metodika prevence a kariérového poradce.

PhDr. Silvie Haroková, Ph.D., Mgr. Markéta Halfarová