Menu

Motivační workshop PS1B

Délka čtení: 28 sec.
mw1

Ve dnech 6. 9. - 8. 9. 2023 začal pobyt besedami a motivačními hry s kariérovou poradkyní, psycholožkou, výchovnou poradkyní.

Kromě procházek (Bílý kříž, památník Maryčky Magdonové ) žáci hráli různé společenské a míčové hry  za účelem navázání vztahu, stmelení kolektivu a  seznámení se s třídním učitelem.  Jeden večer byl věnován opékání buřtů a hrou na kytaru. Měli jsme možnost navštívit místní kostelík i s přednáškou o jeho původu a k čemu slouží v dnešní době. 

Mgr. Zdeňka Uhrová