Menu

Motivační workshop tříd LY1 a OS1

Délka čtení: 1 min., 25 sec.
Motivační workshop tříd LY1 a OS1

V termínu od 7. 9. do 9. 9. 2022 proběhl na chatě Liptov na Ostravici motivační workshop tříd OS1 a LY1. Žáci prvních ročníků se během pobytu zúčastnili besed s kariérovým poradcem poté s výchovným poradcem a metodikem prevence patologických jevů. S výchovným poradcem ve spolupráci s metodikem prevence patologických jevů a třídním učitelem vytvořili žáci strom svých kladných vlastností, kariérovým poradcem mj. rozebrali studium na zdravotnické škole, možnosti, které se jim naskýtají po vystudování oboru, jejich očekávání do budoucna a také si napsali vzkazy, jež si znovu přečtou v závěrečném ročníku.  Jelikož nám počasí přálo, mohli jsme vyrazit na několik krátkých procházek do přírody, či sportovat na místním hřišti.  Během celého pobytu se žáci účastnili programu, který byl sestaven tak, aby se žáci seznámili a vytvořili zdravé vztahy v rámci třídy a mezi třídami navzájem, na hřišti pak podpořili týmového ducha.  V rámci pobytu si žáci vytvořili např.  jmenovky, které využijí v prvních hodinách svého studia pro zkvalitnění komunikace mezi žákem a vyučujícím, ale také mezi žáky navzájem. Dále malovali na kamínky, vytvořili si pravidla třídy, se kterými se celá třída ztotožňuje a zavazuje se jimi řídit po celou dobu studia.