Menu

Olympiáda v českém jazyce

Délka čtení: 28 sec.
Olympiáda 2022

Také naše škola se 13. ledna stala místem konání 48. ročníku Olympiády v českém jazyce!

Tohoto dvouhodinového klání mozků se zúčastnilo 47 studentek a studentů. Školní kole je vstupní branou do kola okresního...

Nejvyšší počet bodů a první místo náleží Viole Šafránové. Na stříbrné pozici se ocitla Denisa Krečmerová a o třetí místo se dělí Eliška Krompolcová a Nikol Martinská.

Všem děkuji za chuť se zúčastnit!

Výherkyním gratulujeme!

A těšíme se na shledání u následujícího ročníku v roce 2023.

Za PK ČJL Hana Cinařová