Menu

Projektový den s armádou ČR

Délka čtení: 46 sec.
den1

V úterý 27. 2. 2024 do naší školy zavítali vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava, kteří si pro naše studenty připravili Projektový den.

První část akce byla věnována tématu POKOS (příprava občanů k obraně státu). Studenti se v podobě přednášky dozvěděli informace o činnosti AČR, branné povinnosti, přípravě občanů k obraně státu v době míru a také účasti vojáků v zahraničních misích.

Druhá část už byla v duchu praktických ukázek. Na několika stanovištích se studenti mohli jednak dozvědět základní zásady přežití, vyzkoušet si vojenské vybavení nebo ochranou plynovou masku. Na jednom ze stanovišť si také mohli studenti vyzkoušet střelbu z laserové zbraně na cíl.

Nejen studentům, ale i přítomným učitelům se akce velmi líbila a doufáme, že se podaří Projektové dny s AČR zajistit i v dalších letech.

Mgr. et Bc. Marie Ferenčíková