Menu

Školní kolo soutěže ošetřovatelských dovedností žáků ( obor Praktická sestra)

Délka čtení: 40 sec.
Školní kolo soutěže ošetřovatelských dovedností žáků ( obor Praktická sestra)

Dne 10.2.2023 se konalo školní kolo soutěže ošetřovatelských dovedností žáků 2. ročníku oboru Praktická sestra.

Hlavní témata soutěže: 

  1. Možnosti měření a hodnocení fyziologických funkcí 
  2. Podíl praktické sestry na prevenci nozokomiálních nákaz. 
  3. Ošetřovatelská péče u pacientů s bolestí.  
  4. Výživa jako prevence nemocí. 

1. místo ve školním kole získal tým ve složení žákyň z třídy PS2A Julie Matulové a Natálie Malčokové.  Tento tým nás bude reprezentovat i 5. 4. 2023 v krajském kole soutěže ošetřovatelských dovedností, které pořádá naše škola při příležitosti 90. výročí založení zdravotnického školství v Ostravě.