Menu

Vzdělávací  akce Art&science

Délka čtení: 1 min., 3 sec.
Art&science 1

Již tradičně se i letos žáci oboru Zdravotnické lyceum dne 7. 9. 2023 zúčastnili akce pořádané TU VŠB- Art & science. Ústředním mottem akce bylo - „Dělat vědu je umění. Umění je někdy pěkná věda.“

Akce se účastnili třídy LY2 a LY3. Program byl velmi bohatý a probíhal ve venkovních prostorách univerzity. Své workshopy a komentované ukázky zde mělo všech sedm fakult TU VŠB a výzkumná a vědecká pracoviště. Probíhaly komentované ukázky, technické dílny a soutěže, dále pak umělecké workshopy, výstavy nebo koncerty hudebních hvězd z řad studentů, zaměstnanců i absolventů. Každý si mohl vybrat podle svého zájmu. Součásti akce byla festivalová soutěž KÁRA RACE pro pětičlenné středoškolské týmy – postav orginální vozítko. Žáci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích, sbírali finance, za které nakoupili recyklosoučástky a postavili své originální vozidlo. Ta pak prověřili v soutěžním klání s ostatními týmy. Náš tým získal první cenu za nejoriginálnější vozidlo.

Učitelé v té době měli schůzku s panem rektorem a zástupci jednotlivých kateder TU VŠB. Byla nám nabídnuta zajímavá forma spolupráce, která může být přínosem pro žáky naší školy.

Mgr. Jana Dziková