Menu

To dám

"To dám" - první pomoc pro žáky druhého stupně základních škol

Logo pojektu:

logo projektu To dám 

Název projektu:

"To dám" - první pomoc pro žáky druhého stupně základních škol

Projekt „To dám“ první pomoc pro žáky druhého stupně základních škol vznikal od září 2015 a poprvé byl zrealizován v březnu 2016. V prvním roce (leden – prosinec 2016) byl realizován za podpory Moravskoslezského kraje. Od ledna 2017 až doposud je realizován bez finančních dotací, přesto je pro základní školy zcela zdarma.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci druhého stupně základních škol.

Tímto projektem chceme oslovit mladou generaci. Myslíme, že aktuálními informacemi, metodou zážitku, praktickým nácvikem jednotlivých situací a zejména správnou motivací k poskytování první pomoci bychom měli začít již v dětském věku, abychom odbourali onu neznalost, neochotu a strach z první pomoci.

Cíle:

 • zdůraznit význam bezpečí zachránce, včetně používání dostupných ochranných pomůcek;
 • edukovat žáky o významu první pomoci a motivovat je k poskytování první pomoci;
 • informovat žáky o způsobech, kterými mohou zabránit dalšímu poškození zdraví raněného nebo mu přímo zachránit život;
 • v samotné realizaci projektu na základních školách se zaměřit na tyto oblasti první pomoci:
  • tísňové volání;
  • bezpečnost zachránce;
  • první pomoc při aspiraci;
  • zjištění stavu vědomí, dýchání;
  • první pomoc u bezvědomí;
  • resuscitace (součásti bude ukázka resuscitace s AED – s automatickým externím defibrilátorem);
  • zastavení krvácení;
  • zajištění tepelného komfortu;
  • poskytnutí základních informací o první pomoci při popáleninách.

Na realizaci projektu se podílí lektoři, těmito lektory jsou žáci SZŠ oboru Praktický sestra, Zdravotnické lyceum, garant a koordinátor projektu. Samotná realizace na základních školách probíhá 4 vyučovací hodiny a v jednom dni jsme schopni proškolit 40 - 60 žáků. Děti jsou rozděleny do čtyř skupin na čtyři stanoviště, po zhruba 30 minutách se posouvají na další stanoviště, dle přesného harmonogramu.

Počty proškolených žáků na základních školách v období školního roku:

 • 2015/16 – 701 žáků
 • 2016/17 – 339 žáků
 • 2017/18 – 409 žáků
 • 2018/19 – 701 žáků
 • 2019/20 – 550 žáků
 • 2020/21 – projekt přerušen z důvodu pandemie Covid 19
 • 2021/22 – 400 žáků
 • 2022/23 – 877 žáků

Celkem jsme prozatím proškolili 3977 žáků na základních školách V Ostravě a blízkém okolí.

Po každé realizaci nám zástupci vedení školy nadále posílají zpětnou vazbu, která vychází z hodnocení pedagogů, kteří na akci vykonávají pedagogický dozor a především z názorů a hodnocení akce samotných žáků. Ohlasy jsou velmi pozitivní a školy opětovně žádají, aby se akce opakovala i v následujícím školním roce. Jsme rádi, že se nám daří naplňovat a šířit základní myšlenku projektu, kterou je nebát se poskytnout první pomoc mezi žáky základních škol. Zájem základních škol o náš projekt nás velmi těší. Motivací jsou ale hlavně výborné výsledky, které prezentoval náš absolvent oboru Zdravotnické lyceum ve své maturitní práci. Zrealizoval průzkum na jednotlivých základních školách jeden rok po realizaci projektu a srovnával vědomosti z první pomoci u dětí, které jsme proškolili s vědomostmi námi neproškolených dětí. Výsledky byly jednoznačné. Námi proškolené děti prokázaly i po roce mnohem větší znalosti.

Velké poděkování patří všem našim žákům SZŠ Ostrava (včetně absolventů), kteří jsou a byli aktivně zapojeni (někteří po celé své čtyřleté studium). Bez těchto mladých nadšenců by projekt „To dám“ nevznikl, ani by v tak velkém rozsahu nemohl být doposud realizován.

Jedeme dál, protože my „TO DÁME!“

Informace

Finanční podpora projektu byla ukončena. Projekt v současné době pokračuje, financován je z vlastních zdrojů.

Zpracovatel a odborný garant projektu:

Mgr. Ivana Kreuzerová

Koordinátoři projektu:

Mgr. Ivana Kreuzerová
tel.:695 693 617
ivana.kreuzerova@zdrav-ova.cz

PhDr. Peter Šlesarík
tel.:595 693 617
peter.slesarik@zdrav-ova.cz

 

Reportážní video