Menu

Přijetí do vyššího ročníku SŠ

Přijetí do vyššího ročníku střední školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace vyhlašuje přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku oboru 53-41-M/03 Praktická sestra pro absoventy oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel.

Podání přihášky:

Přihláška se podává jako jeden dokument. Doporučuje se vytisknout ji na jeden list (oboustranně)