Menu

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava, IČ: 00600920 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech podle kterých zpracovává osobní údaje.

Informační memorandum k testování zaměstnanců a studentů zde

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Ředitelství, sekretariát

Ekonomický úsek

Personální a mzdové oddělení

Studijní oddělení střední školy

Studijní oddělení vyšší odborné školy

Výchovný poradce a školní psycholog

Projektová činnost

Stravování, jídelna

BOZP a správa budov

Knihovna

V souvislosti s prováděním testováním tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte. V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, po jakou dobu a jakým způsobem bude zpracování probíhat.

Informace o zpracování osobních údajů - zdatnost

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí společnost

Jobman s.r.o.

se sídlem Livornská 449, 109 00 Praha 10

IČO: 27177726

komunikační adresa: Sedmidomky 456/2, 101 00 Praha

e-mail: dpo@dpohotline.cz

telefon: +420 910 120 377

datová schránka: tkyd8fz