Menu

 

Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04

Máš kladný vztah ke sportu? Máš hbité prsty? Chceš pomáhat lidem s handicapem? Staň se pomocníkem lidem na cestě k životu bez bolavého těla.

Co se u nás naučíš

  • Rozumět pohybu lidského těla
  • Provádět klasickou a sportovní masáž
  • Aplikovat procedury vodoléčby a světloléčby
  • Orientovat se v systému lázeňské péče

 

Konkretizované učební plány

 

Školní vzdělávací program

 

 

Informace o oboru

Kód oboru
53-41-M/04

Rámcový vzdělavací program
Masér ve zdravotnictví

Dosažené vzdělání
Střední vzdělání s maturitou

Zakončení studia
Maturitní zkouška

Délka studia
4 roky

Obor ve školním roce 2024/2025 OTVíRÁME

Počet přijímaných žáků
24

zdravotní způsobilost

Obor podléhá povinnosti doložit lékařský posudek o způsobilosti ke studiu zvoleného oboru (Nařízení vlády 211/2010 Sb.).

podmínky zdravotní způsobilosti

 

absolvent

Profil absolventa:

Absolventi tohoto studijního oboru poskytují v rámci zdravotnické péče různé druhy masáží. V průběhu studia se seznámí i s problematikou balneologie, hlavně se základy hydroterapie a klimatoterapie. Také se mohou ucházet o studium na vysokých školách, např. v oboru fyzioterapie nebo se uplatní ve zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového typu, v zařízeních sociálních služeb i v poskytování lázeňské péče.