Menu

Kuchař pro přípravu pokrmů dietního stravování

Dne 24.10.2022 bude zahájen kvalifikační kurz Kuchař pro přípravu dietního stravování. Kurz je plně hrazen z projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.  Minimální počet účastníků je 5. Bližší informace jsou uvedeny v letáčku.