Menu

Diplomovaná dětská sestra

Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení pro vstup do vyššího ročníku pro školní rok 2024/2025 
pro obor vzdělání Diplomovaná dětská sestra

 

Informace k přijímacímu řízení 

Podání přihlášky:
KDY – do 21. 6. 2024
JAK a KDE – osobně na studijním oddělení vyšší odborné školy, Jeremenkova 754/2, Ostrava – Vítkovice, 
                       nebo poštou na korespondenční adresu školy 1. máje 11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

!!!! K přihlášce je nutno doložit vyplněný lékařský posudek (viz formuláře níže) !!!!

Vzor žádostizde

Formuláře přihlášky:
Formulář přihlášky pro denní formu – formát PDF
Formulář přihlášky pro kombinovanou formu – formát PDF

Formulář Lékařského posudku:
Diplomovaná dětská sestra – formát PDF


Sledujte naše webové stránky pro případ, že by došlo k jakýmkoliv změnám. 
V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, nebo na tel. 595 693 549, 773 380 600.