Menu

Diplomovaná všeobecná sestra

Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2022/2023

pro obor vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra

Výsledky přijímacího řízení do vyššího ročníku 

Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma

Ke studiu bylo přijato 5 uchazečů.

Zápis přijatých uchazečů proběhne v pondělí 29.8.2022 v 7:00 hodin v budově školy na ulici Jeremenkova 754/2 v Ostravě - Vítkovicích. 

 

 

Informace a kritéria k přijímacímu řízení

Vzor žádosti pro vstup do vyššího ročníku

Vzor přihlášky pro denní formu 

Vzor přihlášky pro kombinovanou formu 

!!! Součástí přihlášky je nutný vytištěný a ověřený lékařský posudek:

pro obor Diplomovaná všeobecná sestra vytisknout zde (denní a kombinovaná forma)

Termín odevzdání přihlášky: do 30. června 2022

Za přihlášku se u nás neplatí.

Sledujte naše webové stránky pro případ, že by došlo k jakýmkoliv změnám.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, nebo na tel. 595 693 549, 773 380 600.