Menu

Diplomovaný nutriční terapeut

Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2022/2023

pro obor vzdělání Diplomovaný nutriční terapeut

Informace a kritéria k přijímacímu řízení

Vzor žádosti pro vstup do vyššího ročníku

Vzor přihlášky pro denní formu 

Vzor přihlášky pro kombinovanou formu 

Součástí přihlášky je nutné ověřené potvrzení lékaře ve spodní části.

Termín odevzdání přihlášky: do 30. června 2022

Za přihlášku se u nás neplatí.

Sledujte naše webové stránky pro případ, že by došlo k jakýmkoliv změnám.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na e-mail: hana.svidernochova@zdrav-ova.cz, nebo na tel. 595 693 549, 773 380 600.