Menu

Absolutoria

Stanovení termínů absolutoria

Ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje řádné termíny absolutoria pro obory


Dále ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava, příspěvkové organizace stanovuje opravný termín absolutoria pro obor


V Ostravě dne 7. května 2024

 

RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.
ředitelka školy