Menu

Kvalifikační kurz - Sportovní masáž

Informace pro vzdělávání v akreditovaném kvalifikačním kurzu Sportovní masáž

Podání přihlášek do 16. 11. 2023

Termín zahájení kurzu 21. 11. 2023

Termín ukončení kurzu březen 2024

Způsob ukončení závěrečná zkouška - 18. 3. -23. 3. 2024 (praktická část, písemná teoretická část)

Maximální počet účastníků 12, minimální počet účastníků  8

Cena kurzu:  17.000,- Kč

Forma výuky: teortická výuka v úterý a ve čtvrtek (od 21. 11. 2023 do 21. 12. 2023), praktická výuka v pátek a sobotu (od 5. 1. 2024 do 9. 3. 2024)

Počet hodin 45 teorie (bude probíhat v odborných učebnách školy), 105 odborná praxe (bude probíhat v odborných učebnách školy)

Přihlášku a další náležitosti k přihlášce lze doručit poštou nebo osobně na adresu: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, sekretariát, Bc. Kamila Mazurová, 1. máje 11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

O pořadí zařazení do kurzu rozhoduje datum odevzdání přihlášky s povinnými přílohami.