Menu

Kvalifikační kurz - Sportovní masáž

Informace pro vzdělávání v akreditovaném kvalifikačním kurzu Sportovní masáž

Podání přihlášek do 24. 10. 2022

Termín zahájení kurzu 18. 11. 2022

Termín ukončení kurzu březen 2023

Způsob ukončení závěrečná zkouška - duben 2023 (praktická část, písemná teoretická část)

Maximální počet účastníků 12, minimální počet účastníků  10

Cena kurzu: kurz je pro účastníky zdarma, náklady na realizaci hrazeny z projektu OKAPII, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 

Forma výuky dle rozvrhu vždy ve středu a v pátek

Počet hodin 45 teorie (bude probíhat v odborných učebnách školy), 105 odborná praxe (bude probíhat v odborných učebnách školy)

Požadavky pro přijetí do kurzu: dovršení věku 18 let, zaslání přihlášky a souhlasu se zpracováním osobních údajů

 

Přihlášku a další náležitosti k přihlášce lze doručit poštou nebo osobně na adresu: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, sekretariát, Bc. Kamila Mazurová, 1. máje 11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

O pořadí zařazení do kurzu rozhoduje datum odevzdání přihlášky s povinnými přílohami.